เป็นที่ทราบกันดีว่าไม่มีแบรนด์ใดเกิดขึ้นตามธรรมชาติ ไม่มีผู้ใดสร้างธรรมชาติขึ้นมา หากแต่เป็นดอกผลของสิ่งมีชีวิตนานาชนิด ซึ่งโอบล้อมทุกสรรพสิ่งเข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นธรรมชาติเพื่อสร้างสรรค์ชีวิตเหล่านั้นให้ดียิ่งขึ้น ภาพนี้ถ่ายที่หมู่เกาะราชาอัมพัตในประเทศอินโดนีเซีย อันเป็นจุดบรรจบของกระแสน้ำจากมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิก จึงเป็นจุดที่มีความหลากหลายของธรรมชาติทางทะเลมากที่สุดในโลก ทัศนียภาพใต้น้ำของที่นี่นั้นช่างน่าตื่นตาตื่นใจยิ่งนัก และหากเราลองมองภาพรวมทั้งหมด กล่าวคือมองโลกที่ผสานทั้งผืนน้ำ ผืนดิน และผืนฟ้าไว้เป็นหนึ่งเดียว ก็จะค้นพบทัศนียภาพราวกับอยู่ในยุคดึกดำบรรพ์ ตั้งแต่ก่อนที่มนุษย์จะถือกำเนิดขึ้น ณ ที่แห่งนี้ เราจะสัมผัสได้ถึงพลังงานจากยุคแรกเริ่มแห่งธรรมชาติ อันเกิดจากการดิ้นรนเพื่อการดำรงอยู่ของแต่ละชีวิต MUJI ได้ยึดเอาโลกแห่งธรรมชาติเป็นต้นแบบอย่างเคร่งครัด เริ่มต้นจากผลิตภัณฑ์ 40 รายการจนก้าวสู่ 7,000 รายการในปัจจุบัน ภายใต้เจตนารมณ์ที่ต้องการควบคุมปริมาณขยะและสิ่งของเหลือใช้ รวมถึงการให้ความสำคัญกับประโยชน์ของวัสดุธรรมชาติแบบดั้งเดิม และ MUJI ยังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ด้วยการผลักดันแนวคิดที่ได้จากการเฝ้าสังเกตการดำเนินชีวิตประจำวันในทุกแง่มุมอย่างต่อเนื่อง